Ρούκουνας Ε. ‘Αριστόβουλος Μάνεσης: (1922-2000)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 14, Ιανουάριος 2004, σσ. 351-3, doi:10.12681/deltiokms.294.