Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου Μ. ‘Αγλαΐα Αγιουτάντη: (1912-1999)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 14, Ιανουάριος 2004, σσ. 354-9, doi:10.12681/deltiokms.295.