Ανεστίδης Σ. Θ. ‘Ελένη Ν. Παπανικολάου: (1912-1999)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 14, Ιανουάριος 2004, σσ. 365-6, doi:10.12681/deltiokms.297.