Καμούζης Δ. ‘Ἡ γυναικεία ἐκπαίδευση καὶ ὁ γλωσσικὸς ἐξελληνισμὸς τῶν τουρκόφωνων Ρωμιῶν τῆς Μικρᾶς Ἀσίας: Tὸ Ὁμήρειο Παρθεναγωγεῖο Σμύρνης (1881-1922)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 19, Ιούλιος 2015, σελ. 115-34, doi:10.12681/deltiokms.322.