Καμούζης Δ. ‘Εισαγωγή’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τ. 19, Ιούλιος 2015, σελ. 155-7, doi:10.12681/deltiokms.324.