Χασιώτης Ι. Κ. ‘Χρίστος Πατρινέλης (1929-2009): Στοχαστικός και Χαριείς’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (Δεκέμβριος 1, 2011): 11–26. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2383.