Λαμψίδης Οδυσσέας. ‘Συνεχής η παρουσία του Ελληνισμού στο Μικρασιατικό Πόντο: Παράγοντες που συνέβαλλαν στην επιβίωσή του’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος 1, 2009): 25–54. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2384.