Λαμψίδης Οδυσσέας. ‘Ο πληθυσμός της Σμύρνης 1631-1914’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος 1, 2009): 55–80. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2386.