Ραζή Αριάδνη. ‘Εργογραφία Οδυσσέα Λαμψίδη 1935-2006’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος 1, 2009): 81–105. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2387.