Αρτόπουλος Ιωάννης Γ. ‘Συμβολή στη μελέτη για τον Νικήτα τον Παφλαγόνα’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος 1, 2009): 107–118. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2390.