Καμούζης Δημήτρης. ‘Από "Σωτήρας της φυλής", ’ευεργετής των Τούρκων’: Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ηγετική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (Δεκέμβριος 1, 2011): 151–193. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 5, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2395.