Λαμψίδης Οδυσσέας. ‘Ιωάννης Η. Κάλφογλους, Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής Χερσονήσου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος 1, 2009): 421–428. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2403.