Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. ‘Anthony Bryer With David Winfield, Selina Balance and Jane Isaac, The Post-Byzantine Monuments of the Pontos . A Source -Book’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος 1, 2009): 429–431. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2404.