Γαβριήλ Αρχάγγελος Γ. ‘Ιωάννα Αγιάνογλου (1918-2009)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16 (Οκτώβριος 1, 2009): 435–438. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2405.