Ρεβυθιάδου Ανθή, Σπυρόπουλος Βασίλειος, και Κακαρίκος Κωνσταντίνος. ‘Η ταυτότητα της Οφιτικής Ποντιακής: Μια γλωσσολογική μελέτη των πηγών και των ομιλητών της’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17 (Δεκέμβριος 1, 2011): 217–276. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2406.