Μπούρα Κατερίνα. ‘Οι βουλευτικές εκλογές στην Οθωμανική αυτοκρατορία: Οι Έλληνες βουλευτές 1908-1918’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (Ιανουάριος 1, 1983): 69–85. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 3, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2417.