Μουρέλος Γιάννης Γ. ‘Η γαλλοτουρκική προσέγγιση του 1921: Το σύμφωνο Franklin-Bouillon και η εκκένωση της Κιλικίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (Ιανουάριος 1, 1983): 211–276. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2421.