Σολομωνίδου Βικτώρια. ‘Η Ελλάδα στη Μικρά Ασία, 1919-1922: Συμβολή στην ιστοριογραφική θεώρηση’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 4 (Ιανουάριος 1, 1983): 351–360. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2425.