Χανιώτης Άγγελος. ‘Αμαρτίες, αρρώστιες και γιατρειές στη Μικρά Ασία στους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (Ιανουάριος 1, 1995): 13–44. ημερομηνία πρόσβασης Μάιος 28, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2427.