Κόλλια Ελένη. ‘Ο θεσμός των ξένων δικαστών στις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (Ιανουάριος 1, 1995): 45–83. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2428.