Γκιολές Νίκος. ‘Μια ασυνήθιστη παράσταση επιτάφιου θρήνου από την Αντιόχεια Πισιδίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 11 (Ιανουάριος 1, 1995): 93–97. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 19, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2430.