Χανιώτης Άγγελος. ‘Το χρονικό της ανακάλυψης μιας ελληνιστικής πόλης στην Καρία (Bucakkoy, Συνέτα)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (Ιανουάριος 1, 1997): 13–29. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2453.