Χανιώτης Άγγελος. ‘Glen W. Bowersock, Ο ελληνισμός στην ύστερη αρχαιότητα. Μετάφραση Μαίρης Γιόση, επιμέλεια Αντιγόνης Φιλιπποπούλου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (Ιανουάριος 1, 1997): 283–287. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2466.