Ανεστίδης Σταύρος Θ. ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Δέκα τούρκικα έγγραφα για τη Μεγάλη Εκκλησία (1483-1567)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (Ιανουάριος 1, 1997): 291–292. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2469.