Ανεστίδης Σταύρος Θ. ‘Yorgo Benlisoy-Elcin Macar, Fener Patrikhanesi [ Το πατριαρχείο του Φαναριού]’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (Ιανουάριος 1, 1997): 293–294. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 26, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2470.