Ανεστίδης Σταύρος Θ. ‘Richard Clogg, Antolica. Studies in the Greek East in the 18th and 19th Centuries’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 12 (Ιανουάριος 1, 1997): 294–296. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2471.