Χαλκιά Ευγενία. ‘Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (Ιανουάριος 1, 1993): 289–325. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2482.