Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. ‘Sonia P. Anderson, An English Consul in Turkey. Paul Rycaut at Smyrna, 1667-1678’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (Ιανουάριος 1, 1993): 379–381. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2485.