Στασινοπούλου Μαρία. ‘Ελισάβετ Α. Ζαχαριάδου, Ιστορία και θρύλοι των παλαιών σουλτάνων (1300-1400)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (Ιανουάριος 1, 1993): 381–384. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2486.