Ζαχαριάδου Ελισάβετ Α. ‘Suraiya Faroqhi, Herrscher Uber Mecca, Die Geschichte Der Pilgerfahrt’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 10 (Ιανουάριος 1, 1993): 384–385. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2487.