Κοσμόπουλος Μιχαήλ Β. ‘Η αρχαιολογία της Μικράς Ασίας και η βρετανική αρχαιολογική σχολή Αθηνών’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (Ιανουάριος 1, 1986): 323–349. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2496.