Γκιολές Νίκος. ‘A. Bryer και D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos. Χάρτες και σχέδια του R. Anderson, σκίτσα της Jane Winfield’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 6 (Ιανουάριος 1, 1986): 415–418. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 30, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2500.