Βολανάκης Ιωάννης Ηλ. ‘Χριστιανικά μνημεία της Νοτιοδυτικής Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13 (Ιανουάριος 1, 1999): 11–64. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 1, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2523.