Πλεμμένος Ιωάννης Γ. ‘Το χειρόγραφο Ραιδεστηνού’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13 (Ιανουάριος 1, 1999): 97–110. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2525.