Μαμώνη Κυριακή, και Ιστικοπούλου Λήδα. ‘Σωματειακή οργάνωση του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία: Δ’ σύλλογοι Κιλικίας, Μυσίας και Παφλαγονίας: Προσθήκες στα δημοσιεύματα Α’, Β’, Γ’’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 14 (Ιανουάριος 1, 2004): 67–112. ημερομηνία πρόσβασης Φεβρουάριος 6, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2545.