Ανεστίδης Αδαμάντιος Στ. ‘Μελίτων Καράς, Η νήσος Ίμβρος. Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 (Ιανουάριος 1, 1988): 328–331. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 17, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2581.