Βερεμής Θάνος. ‘Θάλεια Βοΐλα: (1898-1987)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 (Ιανουάριος 1, 1988): 357–360. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2584.