Σφυροέρας Βασίλειος. ‘Γεώργιος Π. Κουρνούτος: (1913-1989)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 7 (Ιανουάριος 1, 1988): 361–364. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 4, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2585.