Γκιολές Νίκος. ‘Συμβολή στην ερμηνεία των μικρασιατικών στοιχείων της τέχνης του δέκατου αιώνα στη Μάνη’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 5 (Ιανουάριος 1, 1984): 71–93. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 11, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2588.