Φιλιππίδη-Braat Άννα. ‘Photis Apostolopoulos, La Langue Du Roman Byzantin ’Callimaque Et Chrysorrhoe’’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 5 (Ιανουάριος 1, 1984): 521–527. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2601.