Παναγιωτόπουλος Άλκης. ‘Θ. Βερεμής-Κ. Κωστής, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922), πρόλογος Σπ. Ασδραχά’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 5 (Ιανουάριος 1, 1984): 537–543. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 2, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2604.