Ανεστίδης Αδαμάντιος Στ. ‘Ευάγγελος Γαλάνης, Μητροπολίτης Πέργης, Η Πέργη της Παμφυλίας. Συμβολή στην πολιτική και εκκλησιαστική ιστορία της αρχαίας πόλεως’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 5 (Ιανουάριος 1, 1984): 544–546. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2605.