Αλεξανδρής Αλέξης. ‘Τὸ ἔργο τοῦ Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 20 (Φεβρουάριος 15, 2021): 283–292. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 13, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/26137.