Κιτρομηλίδης Πασχάλης Μ. ‘Έκθεση πεπραγμένων κέντρου μικρασιατικών σπουδών: 1986-1991’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (Ιανουάριος 1, 1990): 281–325. ημερομηνία πρόσβασης Οκτώβριος 5, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2627.