Δραγούμης Μάρκος Φ. ‘Μουσικό λαογραφικό αρχείο Μέλπως Μερλιέ: Απολογισμός 1986-1990’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 8 (Ιανουάριος 1, 1990): 327–332. ημερομηνία πρόσβασης Αύγουστος 19, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2628.