Μουρέλος Γιάννης Γ. ‘Η επόμενη μιας καταστροφής: (Σεπτέμβριος 1922- Ιανουάριος 1923)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 2 (Ιανουάριος 1, 1980): 347–371. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 8, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2639.