Βολανάκης Ιωάννης Ηλ. ‘Χριστιανικές αρχαιότητες και μνημεία της Μικράς Ασίας’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (Ιανουάριος 1, 2008): 163–256. ημερομηνία πρόσβασης Δεκέμβριος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2642.