Βοκοτόπουλος Παναγιώτης Α. ‘Άννα Μαραβά-Χατζηνικολάου: (1911-2005)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (Ιανουάριος 1, 2008): 461–464. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 3, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2652.