Κονδάκη Μαρία. ‘Σοφία Αναστασιάδη-Μανουσάκη: (1910-2006)’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (Ιανουάριος 1, 2008): 465–466. ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 7, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2653.