Πετροπούλου Ιωάννα. ‘Δημήτρης Ο. Θοιβιδόπουλος’. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 15 (Ιανουάριος 1, 2008): 467–471. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 25, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltiokms/article/view/2654.